Μετά την ολοκλήρωση κάθε εκπαιδευτικού κύκλου

θα λάβετε “Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου”

Κατόπιν επιτυχούς παρακολούθησης των σεμιναρίων μας, θα απονέμεται σε όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές και μαθήτριες μας, “Βεβαίωση Παρακολούθησης Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου “ (συμπεριλαμβάνεται στην τιμή). Με τη δική μας βαβαίωση μπορείτε να εργασθείτε ως επαγγελματίες θεραπευτές μάλαξης, ακόμα και να ανοίξετε τη δική σας επιχείρηση (Υπηρεσίες Μασάζ).

Την  “πραγματική πιστοποίηση” όπως και την εγγύηση της επιτυχίας σας αν θέλετε, μπορούν να σας την δώσουν μόνο οι εκπαιδευτές σας! Με άλλα λόγια, κανένα “χαρτί” δεν μπορεί να αντικαταστήσει το βάρος και την σημασία της σωστής και ολοκληρωμένες εκπαίδευσης, αλλά και της δικής σας αφοσίωσης, μελέτης και εξάσκησης

Γεώργιος Κουν